E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenFor eleverPraktik i udlandet

Praktik i udlandet 

 

Sosu-elever kan komme i praktik alverdens spændende steder!

 

Når du læser til SSA og kommer ind på skoleperiode 2, bliver der afholdt et informationsmøde for alle interesserede, hvor skolens internationale koordinator, fortæller om hvilke lande det er muligt at komme til, hvordan økonomien ser ud, hvad du kan forvente at lære samt svare på spørgsmål.

 

 

På dette møde vil du få udleveret et ansøgningsskema, som danner baggrund for vurdering af om du kan komme af sted. 

 

Har du flere spørgsmål kan du kontakte skolens Internationale koordinator
 

 

Hvorfor tage praktik i udlandet?

 

Citater fra elever, der har været i praktik i udlandet:

 

• En kanon lærerig oplevelse
• Stort kulturchok
• Lært utroligt meget om egne grænser
• Vi får os en på opleveren
• Godt at lære noget om andre mennesker i et andet land
• Fint selv at opleve hvor svært det er at være anderledes i et fremmed land
• Har lært at jeg KAN klare mig i et andet land
• Stor oplevelse, men jeg vil hellere være i DK
• Lært en masse om et andet lands sociale tilbud og muligheder
• Lært at fungere socialt i et andet land – både socialt og kulturelt
• Lært at uvise større respekt for ældre mennesker
• Fået indblik i hvordan en hverdag foregår i et andet land
• Lært at kommunikere på et andet sprog
• Det har været en kæmpe udfordring for mig personligt
• Jeg har vist, at jeg er fleksibel og parat til at gøre tingene på en anden måde
• Jeg har lært at tilpasse mig uvante situationer
• Givet mig mange oplevelser
• Jeg blev modtaget meget positivt
• Jeg er stolt over mig selv og min kommunikation med beboerne
• Jeg undrede mig, reflekterede og sammenlignede mange ting
• Jeg havde gode diskussioner med min vejleder om måder at gøre tingene endnu bedre på
• Jeg havde meget støtte og positive oplevelser med alle på praktikstedet
• Jeg føler virkelig at jeg er vokset
 

Hvordan er det at være i praktik i udlandet? 

 

Klik her hvis du gerne vil læse nogle af vores elevers beskrivelser af deres praktikperiode i udlandet

Krav for at kunne komme i praktik i udlandet? 

 

• Du skal være fagligt og personlig stærk

 

• Du skal være klar til at gøre en ekstra indsats for at nå målene i din sidste
  praktik inden du kan komme af sted.


• Du skal være åben og positiv overfor at skulle opholde dig og arbejde i en
  fremmed kultur med et fremmed sprog.

 

• Du skal deltage i alle forberedelsesmøderne inden du tager af sted og du skal
  tage ansvar for at forberede dig inden dit ophold i udlandet.


• Du skal kunne rumme usikkerhed i forhold til planlægningen af hvor du skal
  hen og detaljer i forbindelse med dit ophold

 

• Du skal efter dit ophold deltage i evalueringsmøde og fremlæggelse af dit 
  udbytte på en morgensamling, samt stå tilrådighed med dine oplevelser og
  erfaringer hvis skolen får brug for din indsats. 

Hvordan klarer jeg mig økonomisk?Du får fortsat din elevløn under dit udenlandsophold.

 

Skolen deltager pt i Erasmus+ - Leonardo da Vinci EU projekt som giver støtte til at elever kan komme af sted i en måneds praktik i udlandet. Skolen søger hvert år penge og har fået midler gennem de sidste mange år – vi håber fortsat at denne støtte er en mulighed. Beløbet, som afhænger af hvor man rejser hen, skal dække udgifter til rejse, ophold og forsikring.

 

En anden mulighed for at komme i praktik i udlandet er på PIU midler. Det vil sige at man selv har, eller skaber, kontakt til et udenlandsk praktiksted indenfor ældreplejen. Transportudgifter bliver betalt via ansættelsesstedet og AUB midler. Skolens internationale koordinator skal tage kontakt til det udenlandske praktiksted for at sikre at kvaliteten af opholdet er i orden, samt der skal underskrives en kontrakt med praktikstedet. Her får man også sin løn med under opholdet.

 

Det er obligatorisk at man er dækket af en rejseforsikring når man er på praktikophold i et andet land, denne forsikring skal man selv betale hvis man ikke er dækket af en i forvejen.
 

I hvilken periode kan jeg komme i praktik?

 

Som social og sundhedsassistent elev kan du komme i praktik i udlandet i den sidste måned af din sidste praktik.

Du skal have bestået målene for denne praktikperiode inden du kan tage af sted til udlandet, hvilket vil sige – at hvis du ikke når målene kan du ikke komme af sted.
 

Generel information:

Skolen har samarbejdsaftale med Regionen og de kommunale ansættelsessteder om at der er mulighed for ssa elever at komme afsted i praktik i udlandet i de sidste 4 uger af deres sidste praktik. Da denne periode foregår i deres kommunale praktik - forsøger skolen at skaffe praktikpladser i udlandet indenfor ældreplejen. Skolen har siden 1998 deltaget i Leonardo da Vinci EU mobilitets projekter og har i kraft af dette et veludbygget samarbejde med europæiske partnere i :

 

(links åbner pdf-filer)

 

England Leeds

England / Ystrad Mynach, Wales

Estland, Tallin

Finland - Helsinki

Finland Jyväskulä 

Finland - Vantaa

Holland

Irland

Island

Malta

Norge

Slovakiet

Spanien

Tyskland Finsterwalde

Tyskland Hamborg

 

Skolen har et samarbejde mht projektansøgninger med de andre social og sundhedsskoler i Syddanske Region.

 

Vært for elever i praktik i Danmark:


Skolen modtager ligeledes elever fra vores partner lande i 4-5 ugers praktikker. Der drejer sig om elever inden for social og sundhedsuddannelser på niveauer svarende fra ca. SSH til mindst SSAniveau. Skolen har samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune om at kommunen kan modtage max. 12 elever fra udlandet om året. Dette antal er ikke på noget tidspunkt nået.

 

Efteruddannelse for skolens underviserne:


Skolen søger løbende midler fra "Leonardo da Vinci projektet"  i henhold til efteruddannelse. Forløb hos vores samarbejdspartnere i udlandet mhp udvikling af interkulturelle kompetencer, så underviserne står bedre rustet i undervisningen af skolens elever på alle niveauer. Skolen har på denne måde haft undervisere i Norge for at videreuddanne sig inden for ambulancetjeneste, i Slovakiet for at arbejde med implementering af teori i praksis og  i øjeblikket er der søgt om midler til  efteruddannelse i Leeds mhp implementering af det interkulturelle aspekt i undervisningen.

 

 

England / Ystrad Mynach, Wales

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright