E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenKurser / EfteruddannelserPraktikvejledning SOSU og PA

Den nye PVU 2016

 

klik og se i stort format

 

 

 

 

 

 

 

 

Som illustreret ovenfor, er den nye praktikvejlederuddannelse en modulopdelt uddannelse, der kan tages over tid, eller der kan vælges forskellige elementer af uddannelserne, afhængig af den praktiske organisering af praktikvejlederopgaven. 

 

Den består af et basismodul, en overbygningsuddannelse samt en række ekstra specialmoduler. Læs mere og tilgå tilmelding herunder:

Basismodul - SOSU

 

Anses for at være grunduddannelsen som praktikvejleder. Der er sket en del ændringer og toninger i den nye praktikvejlederuddannelse (basismodulet), grundet nye jobkrav og kompetencebehov på arbejdsmarkedet 

De fire temaområder i basismodulet er:

 

·         Kendskab til den overordnede uddannelsestænkning

·         System- og sektorforståelse

·         Oversættelse og refleksion

·         Didaktik og læring.

 

Kurset udbydes:

 Nov 2016 - marts 2017

Download faktablad

Sep - nov 2017 Download faktablad

 

 

Basismodul - PA

 

Anses for at være grunduddannelsen som praktikvejleder. Der er sket en del ændringer og toninger i den nye praktikvejlederuddannelse (basismodulet), grundet nye jobkrav og kompetencebehov på arbejdsmarkedet 

De fire temaområder i basismodulet er:

 

·         Kendskab til den overordnede uddannelsestænkning

·         System- og sektorforståelse

·         Oversættelse og refleksion

·         Didaktik og læring.

 

Kurset udbydes:

 Nov 2016 - marts 2017

Download faktablad

Sep - nov 2017 Download faktablad

 

Overbygningsmodul

 

Mange praktikvejledere vil have behov for en overbygning til Basismodulet, da praktikvejledning organiseres forskelligt på praktikstederne, for at kvalitetssikre uddannelsesopgaven.

 

Uddannelsen er beskrevet til kompetenceniveau 5, med forventning om at deltagerne efterfølgende vil kunne variere og kvalificere egen praktikvejlederpraksis ud fra et større kendskab til pædagogisk teori og metoder.

 

Basismodulets fire temaområder er videreført og udbygget i overbygningsuddannelsen.

 

Kurset udbydes:

Marts - juni 2018 Download faktablad

 

Ajourføring

 

Deltageren får ajourført sin viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent for at kunne tilrettelægge praktikvejledning samt omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave.

Kurset udbydes:

Jan-feb 2017  
Marts 2017 Download faktablad
Aug- sept 2017 Download faktablad
     

 

 

EUX- Talentelever

 

Deltageren får viden om talentspor og EUX, for at kunne tilrettelægge praktikforløb, inden for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent, og for at kunne planlægge og målrette vejledningen til den talentfulde elev.

 

Kurset udbydes:

 August 2017

Download faktablad

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright