E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenKurser / EfteruddannelserTil ledige

Jobrettet uddannelse okt-nov 2017

Vi udbyder følgende kursusforløb henvendt til ledige SOSU-hjælpere. Kurserne i forløbet figurerer på den landsdækkende positivliste for jobrettet uddannelse. 

 

Det er mest hensigtsmæssigt at du deltager i hele forløbet, men hvis du kun ønsker at tilmelde dig enkelte af kurserne er dette også muligt, kontakt da venligst skolen på 7610 6010.

 

Forløbet indeholder følgende AMU-uddannelser:

 

 

Rehabilitering som arbejdsform (40125): 23. og 24. okt.

 

Indhold i uddannelsen:

 • Grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet.
 • Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende.
 • Samarbejde med borgeren om gode kost- og drikkevaner .
 • Støtte den ældre ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, ressourcer, funktionsniveau og motivation. 
 • Inddrage pårørende, forskellige tilbud, institutioner og relevante faggrupper.

 

Samarbejde med pårørende (45602): 25. - 27. okt.

 

Indhold i uddannelsen:

 • Konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren. 
 • Lokale, kommunale eller regionale strategier og politikker for samarbejde med pårørende.
 • Udvikling af samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger.
 • Vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende.
 • Egen rolle og ansvar i samspillet samt egen adfærds betydning for samarbejdet.  
 • Etiske og juridiske aspekter.  

 

Medvirken til rehabilitering (40136): 30. okt - 1. nov.

 

Indhold i uddannelsen:

 • Kendskab og viden om rehabiliteringsparadigmet og hvordan rehabilitering kan foldes ud med det enkelte menneske i centrum, hvor borgerens behov og ønsker er centrale. 
 • Tværfaglighed, samarbejde og egen rolle i arbejdet omkring borgeren. 
 • Kende reaktioner og forsvarsmekanismer i forandringsprocesserne.
 • Støtte og vejlede i forhold til rehabiliteringsprocessen.

 

Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874): 2. nov - 8. nov

 

Indhold i uddannelsen:

 • Grundlæggende anatomisk og fysiologisk viden.
 • Identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren.
 • Kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand.
 • Observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. 
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

 

Den personlige uddannelses og jobplan (40041): 9. og 10. nov. 

 

Indhold i uddannelsen:

 • Metoder og værktøjer til at afklare og dokumentere egne kompetencer.
 • Bevidsthed om og beskrivelse af egne ønsker, potentialer og udviklingsområder 
 • Indsigt i mulighederne i det off. Uddannelsessystem.
 • Ansættelsessamtale og medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Kurset udbydes:

 

okt - nov 2017

 Download faktablad

 

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright