E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenKurser / EfteruddannelserTil ledige

Jobrettet uddannelse

Vi udbyder følgende kursusforløb henvendt til ledige SOSU-hjælpere. Kurserne i forløbet figurerer på den landsdækkende positivliste for jobrettet uddannelse. Det er mest hensigtsmæssigt at du deltager i hele forløbet. Kursusforløbet er planlagt i to dele.

Første del er planlagt i perioden 24. april - 5. maj 2017, sidste del er planlagt i perioden 31. maj - 14. juni 2017.

Hvis du kun ønsker at tilmelde dig enkelte af kurserne er dette også muligt, kontakt da venligst skolen på 7610 6010.

 

Første del indeholder følgende kurser:

 

24. april – 5. maj

 

Tidlig Opsporing af sygdomstegn:

Indhold i uddannelsen:

 • Grundlæggende anatomisk og fysiologisk viden.
 • Identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren.
 • Kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand.
 • Observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. 
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Personer med demens, aktivitet og livskvalitet: 

Indhold i uddannelsen: 

 • Hvordan kommunikerer vi med personer med demens?
 • Et godt hverdagsliv med demens.
 • Samvær og samarbejde med personer med demens og deres pårørende.
 • Støtte til at styrke sociale relationer og øget identitetsfølelse
 • Individuelle og gruppeaktiviteter med afsæt i livshistorien
 • Hvordan og hvor hentes ny viden?

 

Sidste del indeholder følgende kurser:

 

31. maj – 14. juni

 

Samarbejde med pårørende:

Indhold i uddannelsen:

 • Konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren. 
 • Lokale, kommunale eller regionale strategier og politikker for samarbejde med pårørende.
 • Udvikling af samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger.
 • Vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende.
 • Egen rolle og ansvar i samspillet samt egen adfærds betydning for samarbejdet.  
 • Etiske og juridiske aspekter.  

 

Rehabilitering som arbejdsform:

Indhold i uddannelsen:

 • Viden og kendskab til centrale værdier og elementer i rehabiliteringsbegrebet. 
 • Lovgrundlaget for at kunne støtte den enkelte borger til at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i rehabiliteringsprocessen.
 • Forståelse for, hvordan der bidrages til at skelne mellem de forskellige funktionsniveauer, fysisk, psykisk og socialt for at målrette indsatsen og dermed arbejde forbyggende jv. en eventuel genoptræningsplan.

 

Samarbejde med ældre om gode kostvaner:

Indhold i uddannelsen:

 • Grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet.
 • Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende.
 • Samarbejde med borgeren om gode kost- og drikkevaner .
 • Støtte den ældre ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, ressourcer, funktionsniveau og motivation. 
 • Inddrage pårørende, forskellige tilbud, institutioner og relevante faggrupper.

 

Medvirken til rehabilitering: 

Indhold i uddannelsen:

 • Kendskab og viden om rehabiliteringsparadigmet og hvordan rehabilitering kan foldes ud med det enkelte menneske i centrum, hvor borgerens behov og ønsker er centrale. 
 • Tværfaglighed, samarbejde og egen rolle i arbejdet omkring borgeren. 
 • Kende reaktioner og forsvarsmekanismer i forandringsprocesserne.
 • Støtte og vejlede i forhold til rehabiliteringsprocessen.

Kurset udbydes:

 

maj- juni 2017

 -----------

 

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright