E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenSkolenÅbenhed og kvalitet

Åbenhed og kvalitet

Kvalitetsarbejde og Kvalitetsbeskrivelse

Kvalitetsarbejdet skal overordnet set medvirke til at skolens vision indfries.


Kvalitetsarbejdet har til formål at skabe udvikling i organisationen. Det handler om at både elever, medarbejdere og ledelse gennem deltagelse i kvalitets- og evalueringsarbejdet tilegner sig ny indsigt og viden som grundlag for handlemuligheder for en bedre praksis.


Kvalitetsarbejdet har endvidere det formål at vise at skolen lever op til de lovmæssige krav som det er udtrykt i kapitel 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.


Læs mere i:


Kvalitetsbeskrivelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 2015

 

 

eller se KLIK-VERSION AF KVALITETSBESKRIVELSEN HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til kvalitetsbeskrivelsen

 

Bilag 1 Kap. 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

 

Bilag 2 Procedurer for kvalitetsudvikling af undervisningen

 

2.1 Indhold i survey-undersøgelsen 

2.2 Metoder til undervisningsevaluering 

 

Bilag 3 Årshjul 

 

Bilag 4 Årsrytme i kvalitetsarbejdet 

 

Bilag 5 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske grundlag

5.1 Referenceliste

 

Bilag 6 Løbende informationsindsamling (kort beskrivelse af ETU, UMV, osv)

 

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (LBK nr 771 af 10/06/2015 

Oplysninger om skolens undervisning og uddannelser skal være offentlig tilgængelig ifølge

lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse

 

Download skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

 

Download bilag til Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

 

Handlingsplanen offentliggøres ifølge Bekendgørelsen om erhversuddannelserne i BEK nr. 367 af 19/04/2016

 

Links til Bekendgørelsen om erhversuddannelser

Kompetencestrategi

 

Kompetencestrategi december 2016

 

Cikulære om kompetenceudvikling - bilag 1

Skabelon for TUS (Teamudviklingssamtale) - bilag 2

MUS (Medarbejderudviklingssamtale) -  bilag 3

 

Frafald og gennemførelse

 

Informationsindsamling, januar 2017

 

UNI-C Statistik og Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk. 

 

Klik på nedennævnte links til rapporter for

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg:

 

Beskrivelse af nøgletallene 

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb 

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser 

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige  uddannelser

For skolen oplyses om følgende: 

Direktørens resultatlønskontrakt 2017

 

Målopfyldelse og udmøntning af resultatkontrakt 2016

 

Skolens aktuelle udannelser og opbygning


Oplysninger om udtrukne fag til eksamen og karaktergivning

Elevevalueringer på skolens SOSU-udannelser

 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2016

Undervisningsmiljøvurdering 

 

Selvevaluering 2016 – Opfølgningsplan
  

Selvevaluering 2015

 

Opfølgningsplan for selvevalueringen 2015

 

Selvevaluering 2016 - praksisnær undervisning

 

For AMU-uddannelser oplyses om følgende:

 

Skolens udbudspolitik 2017

 

Kursistevalueringer

 

Virksomhedsevaluering

Beståelses- og gennemførselsesprocenter

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright