E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenSkolenJobs

Kunne du tænke dig et job på skolen?

Alle faste stillinger og længerevarende vikariater på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg opslås på skolens hjemmeside. Du kan se de aktuelle opslag i undermenuen til venstre.

 

Hvad kan skolen tilbyde som arbejdsplads?

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er et rart sted at arbejde med en venlig og uhøjtidelig tone. Skolen har et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde er baseret på et fælles værdigrundlag.


Læs mere om skolens mission, vision og værdier her

 

Undervisere ansættes på de vilkår, der er aftalt i henholdsvis cirkulære om organisationsaftale for Ledere og Lærere ved de institutioner, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) samt cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centalorganisation (COII/LC/OC-overenskomsten)
 

 

Adminiatrativt personale ansættes på de vilkår, der er aftalt i cirkulære om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere. (HK) 

 

 

Ansættelsesvilkår: (tillidsrepræsentanter)

 

Marianne May, koordinerende tillidsrepræsentant. Danmarks lærerforening.

 

Annette Bager, tillidsrepræsentant.  Dansk socialrådgiverforening & Socialpædagogernes landsforbund.

 

Lone Bendixen, tillidsrepræsentant, HK


Både ledelse, administration og undervisere er organiseret i teams. Det enkelte team har stor selvstændighed i arbejdet og alsidige opgaver.
Alle undervisningsteam er sammensat af medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Det pædagogiske og faglige arbejde planlægges i fællesskab. Der lægges stor vægt på samarbejde, vidensdeling og pædagogisk udviklingsarbejde.

Som medarbejder på skolen har du rig mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Mange af skolens ansatte videreuddanner sig på forskellig vis.

Skolen har en personaleforening, SUSET, som arrangerer diverse udflugter, fester, biografture og lign. 

Der er en aktiv kunstforening, som arrangerer udstillinger på skolen, samt udflugter til kunstarrangementer.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

 


 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright