E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenUddannelserPædagogisk AssistentOm Pædagogisk assistentuddannelsen

Pædagogisk Assistentuddannelse (PA)

Hvad laver en pædagogisk assistent?

 

Som pædagogisk assistent arbejder du for eksempel i dagplejen, dag- og døgninstitutioner, skoler og i fritidsklubber.

 

Du har praktiske og kreative opgaver og hjælper pædagoger med det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Når du uddanner dig til pædagogisk assistent, foregår det henholdsvis på skole og i praktik.

 

Uddannelsens længde

 

Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem teori og praktik.

 

Optagelseskrav

 

Hvis du er under 25 år og gerne vil søge ind, skal du have gennemført Grundforløb 2 indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang: sundhed, omsorg og pædagogik.

 

Næste hold start på Grundforløb 2 er januar 2018. Der er ansøgningsfrist d.1.11.17. Vær opmærksom på at der er indført kvote på Grundforløbet, så det er ikke alle ansøgere, der bliver optaget.

 

Hvis du er over 25 og har mere end to års relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse gælder andre regler. Kontakt vores uddannelsesvejledning for mere information.

 

Optagelse

 

For at starte på hovedforløbet/uddannelsen som Pædagogisk assistent, skal du ansøge en kommune eller region om ansættelse i en ledig elevstilling. Klik her og se aktuelle stillingsopslag.

 

Ansættelse og løn

 

Når du bliver optaget på pædagogisk assistentuddannelsen, bliver du ansat som elev ved en kommune. Du har din praktikperiode i kommunen og din undervisning på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

 

Før uddannelsens start sender dit ansættelsessted en kontrakt til dig, som du skal underskrive og sende retur. Du får elevløn under hele uddannelsen.

 

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos kommunen, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering(RKV) Læs mere om optagelse for dig, der er over 25 (RKV) 

 

Praktik

 

Når du bliver ansat som pædagogisk assistentelev, er du sikret praktikplads. Praktikken foregår i en dag- eller døgninstitution, en dagpleje, inden for skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud

Skoleundervisningen

 

Skoleundervisningen foregår på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og omfatter emner, som er relevante for den pædagogisk assistents opgaver.

 

Grundfag

 

Dansk, C-niveau

Samfundsfag, C-niveau

Engelsk niveau E – kan vælges på højere niveau eller fravælges og erstattes af andre fag

     

Bundne uddannelsesspecifikke fag

 

Pædagogik
Psykologi i den pæ-dagogiske praksis
Kommunikation i den pædagogiske praksis
Sundhed i den pæda-gogiske praksis
Bevægelse og idræt
Natur og udeliv
Digital kultur
Kulturelle udtryksfor-mer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
Arbejdsmiljø og ergo-nomi

 

Valgfri specialefag:

 

Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
Det pædagogiske måltid og sundhed
Digital pædagogisk praksis
Naturen som pædagogisk læringsrum
Understøttende undervisning
Læring og udvikling hos små børn
Specialpædagogiske metoder
Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
Medicinhåndtering
Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis

Praktik i udlandet 

 

Det er også muligt at komme i praktik i udlandet i del sidste den af social- og sundhedsassistent udannelsen. Skolen samarbejder med flere praktiksteder i Europa. Du kan tage af sted alene eller sammen med andre elevkammerater.  Læs mere her.

 Se video: 

Undervisning og pædagogik på Sosu Esbjerg: 

 

Praktikerklæring PAU:

 

Praktikerklæringer

 

Praktikordning før august 15

 

Praktikordning januar 16

 

 

 

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright