E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenUddannelserSOSU AssistentOptagelse for dig der er over 25 (RKV)

Optagelse for dig der er over 25 år


Ønsker du at søge ind på social og sundhedsassistentuddannelsen på Social og sundhedsskolen i Esbjerg, gennem elevplads ved Esbjerg, Varde, Fanø, Vejen, Billund Ringkøbing Skjern kommune eller Region Syddanmark, -  skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) på Social og sundhedsskolen Esbjerg.

En realkompetencevurdering er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen samt dele af praktikken.

 

For at opnå en realkompetencevurdering skal du ansøge herom via www.optagelse.dk (Ungdomsuddannelse – GF2 SOSU retning)

 

Hvis du har problemer med ansøgningsskemaet, kan du søge hjælp på skolens hovednummer 76106010.

Du skal være opmærksom på, at vurderingen regnes som et uddannelsesforsøg, – dvs. du bruger et ud af tre mulige ”klip” til grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse.

 

Når du ansøger via optagelse.dk, skal du medsende flg. dokumenter

  • Eksamensbeviser fra folkeskoler og anden uddannelse.
  • Dokumentation for relevant erhvervserfaring
  • Evt. tidligere udarbejdede kompetencebeviser

 
Har du to års relevant erhvervserfaring, udløser det godskrivning for praktik i uddannelsen (EUV 1). 

Du skal kunne dokumentere, at erhvervserfaringen har været af mindst 1/2 års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder:

  • Det primærkommunale område
  • Det somatiske område
  • Det psykiatriske område

Tillige skal du have erfaring fra følgende jobfunktioner:

  • Vagtlag med hovedvægt på dagvagt
  • Selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi. 

Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsesstart.

 

RKV-forløb på SOSU-Esbjerg foregår en gang i kvartalet: 

 

8. - 9.8  2016

7. - 8.11  2016

22. – 23.2 2017

15. – 16.5 2017

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright